• 1/1
    تقویم آموزشی پاییز 1400
بورس کالای ایران ، با برگزاری 18 کارگاه آموزشی رایگان، به استقبال پاییز  1400 میرود. متقاضیان می توانند با مراجعه به بخش تقویم آموزشی، اقدام به ثبت نام در این کارگاه ها نمایند.
نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )