کتابخانه الکترونیک
جستجو بر اساس:
به ترتیب:
پوشه:
  • کتاب
  • مستندات آموزشی
  • حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
  • انتشارات
  • راهنمای عضویت و ثبت نام در کارگاه آموزشی
  • راهنمای شرکت در کارگاه های آموزشی
202111281452251-c6fdec3a-40f2-498c
21 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20211130811971-85d64fe1-d1f3-44f1
11 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20211030853878-74059ea0-9d3b-447a
مستندات بازار مالی (گواهی سپرده کالایی)

پیوند مطلب
راه اندازی سیمان در بازار گواهی سپرده کالایی
209 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20219121151448-3c9ddffc-5ba8-4923
257 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021426133241-16119fdb-8bd5-4462
85 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202192516796-abe93a2c-74d7-4e89
64 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202110191350306-48df527f-b28f-4649
52 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202110201559464-4ba1fedb-17f2-4186
172 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20211020167811-443555a9-a421-4c4c
مستندات آشنایی کلی با بورس کالای ایران


ارائه آشنایی کلی با بورس کالای ایران
207 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
202110251056752-17d3c2db-e3e1-41af
مستندات بازار مالی (صندوق های سرمایه گذاری کالایی)


ارائه آشنایی با معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری کالایی
75 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202110251110704-b8d85f71-9563-4697
مستندات بازار مالی( اوراق خرید دین کالایی)


آشنایی با نحوه انجام معاملات اوراق خرید دین کالایی
46 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202110251111973-d9b552b7-4da2-44a2
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 30
25 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20211025115123-30921ab2-2d53-43f0
مستندات بازار مالی (اوراق سلف موازی استاندارد)


ارائه آشنایی با معاملات اوراق سلف موازی استاندارد
53 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20211025945926-0890d1ac-1934-40d0
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)


ارائه آشنایی با معاملات قراردادهای آتی
166 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202110201422430-d4bc96e4-adfd-407f
مستندات بازار مالی (گواهی سپرده کالایی)


ارائه آشنایی با گواهی سپرده سیمان در بورس کالای ایران
49 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20211019134833-3c589f75-a94b-45c1
329 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202110191349990-98a7a392-0104-4858
21 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021928101703-7474a4b5-b457-4c3e
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 23
14 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20219281023434-3cb076a9-a154-4457
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2020
6 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20219281054626-dfe7b640-2108-4602
23 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021913938560-a846ba8a-89df-4268
29 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20219151553585-594436e6-3d73-4e21
85 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20219191252875-726c0ba6-62be-4509
39 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202183936854-3f968850-4145-417a
333 بازدید
امتیاز : 1.00 از 1 رای
202183935942-ced10bda-bfed-4d7b
151 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20217101533978-60e4a715-5e50-4a7c
342 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
20217271430394-00a115f7-6c72-4a72
مستندات بازار مالی (صندوق های سرمایه گذاری کالایی)

پیوند مطلب
موشن گرافیک آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کالایی (قسمت اول)
81 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20217271450997-ef6dc0a9-5a9b-4bcc
مستندات بازار مالی (صندوق های سرمایه گذاری کالایی)

پیوند مطلب
موشن گرافیک آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کالایی (قسمت دوم)
26 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20217271513669-04e3ae82-48d4-422a
مستندات بازار مالی (صندوق های سرمایه گذاری کالایی)

پیوند مطلب
موشن گرافیک آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کالایی (قسمت سوم)
10 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20217141453845-fddec986-e544-4e6c
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 29
63 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
2021710132680-aaa70f55-3336-48ee
88 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20217101329376-408cb498-f79b-464f
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)

پیوند مطلب
موشن گرافیک آشنایی با معاملات قراردادهای آتی
118 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20217101332830-c16d39b5-6d1d-4249
69 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021710141986-fce23441-cfda-4831
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)


ارائه آشنایی با قرارداد آتی صندوق طلا
102 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021612915133-8bc293be-ff16-40b1
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)


ارائه آشنایی با معاملات قراردادهای اختیار معامله
257 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021519125745-9672d77f-7fdd-4ef1
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 28
73 بازدید
امتیاز : 4.00 از 2 رای
2021511430666-aee034b7-1077-4e18
246 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021511431866-363784f7-14bf-4e0a
مستندات بازار مالی (صندوق های سرمایه گذاری کالایی)

پیوند مطلب
فیلم آموزشی آشنایی با نحوه انجام معاملات بازار مالی
84 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021511442587-898244b3-9a92-4e1e
مستندات بازار مالی (اوراق سلف موازی استاندارد)

پیوند مطلب
فیلم آموزشی آشنایی با نحوه انجام معاملات بازار مالی
112 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20214261434282-431aed68-6cbe-47c4
39 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021471251795-e45d2593-7c6e-44e2
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)

پیوند مطلب
فیلم آموزشی آشنایی با قرارداد آتی نقره
312 بازدید
امتیاز : 3.00 از 1 رای
202131784182-5eff1cdf-8594-4f9a
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 27
60 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
2021317843205-4132b62a-444f-46e2
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 22
41 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101349283-2b39bdb4-1177-4fee
مستندات آشنایی کلی با بورس کالای ایران

پیوند مطلب
موشن گرافیک آشنایی کلی با بورس کالای ایران
301 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101351122-02d4fb65-4843-42b8
مستندات بازار مالی (گواهی سپرده کالایی)

پیوند مطلب
فیلم آموزشی آشنایی با معاملات گواهی سپرده کالایی
148 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021310135561-a21f66a1-c9ec-46af
205 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101358874-ec8109f0-aab4-4849
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)

پیوند مطلب
انیمیشن آموزش آشنایی با انواع قرارداد اختیار معامله
143 بازدید
امتیاز : 3.00 از 1 رای
20213101410569-576af594-d065-4cc5
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)

پیوند مطلب
فیلم آموزشی آشنایی با معاملات قرارداد های آتی
262 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101412802-54ea15ad-bfcf-45b7
52 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101420444-fdc49a82-844d-4b15
62 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021310144924-7eedd84b-7afe-4691
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)

پیوند مطلب
انیمیشن آموزش قیمت اعمال در قرارداد اختیار معامله
64 بازدید
امتیاز : 2.00 از 1 رای
2021310146847-0a1f5225-4033-4e64
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)

پیوند مطلب
انیمیشن آموزش آشنایی با اختیار خرید در قرارداد اختیار معامله
49 بازدید
امتیاز : 2.00 از 1 رای
2021310147134-2e372a5d-bef2-4e9e
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)

پیوند مطلب
انیمیشن آموزش آشنایی با اختیار فروش در قرارداد اختیار معامله
59 بازدید
امتیاز : 2.00 از 1 رای
2021271454427-376ddb62-f6c2-4998
58 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271455422-105c0f0e-5563-4eb4
مستندات معاملات اموال غیرمنقول


فرآیند خرید در معاملات اموال غیرمنقول
38 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271455793-75ad8b19-12c2-41be
مستندات معاملات اموال غیرمنقول


نحوه تکمیل فرم سفارش فروش
37 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271612567-3f3c9054-8e4a-4f0c
23 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271613490-d4ec94ac-feff-4ca0
14 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202127169258-65179736-6d3f-4cff
33 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391110327-e987e8fe-671a-4826
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 6
8 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
202139111122-b12ccbf8-25c8-4fa0
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 7
8 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
2021391114479-5bc83de7-2347-4871
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 8
4 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
2021391115252-4ea9a4a2-9c51-46ce
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 11
3 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
2021391115900-f43669a1-878e-4a2b
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 10
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391116804-3b067f45-ae2f-4c01
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 12
6 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
2021391117227-24c1a1ec-cc55-4f25
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دو ماهنامه شماره 13
4 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
2021391118282-94b7eca9-06ca-4f87
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 9
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391118479-494c289b-63ec-4bb3
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 14
4 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391118764-6185f69f-ee4f-4b56
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 15
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391119702-718d459d-9329-4a42
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 16
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391120430-5e62eb1d-41b0-491e
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دو ماهنامه شماره 17
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391121908-9b472b73-509e-47fb
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 18
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391122146-b406cc63-507b-439c
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 20
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391122458-12973a72-bae9-4fbc
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 19
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391123469-84c2da53-9aaf-47b5
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 23
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139112355-f5ab3c61-4fe7-401b
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 22
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391123899-1ce388ea-49d4-4ea7
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 21
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391124225-57e446ca-1f36-4097
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 24
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391124429-05a26a95-fbe8-4bba
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 25
6 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391125958-56c40b29-0537-460a
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 26
9 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139116149-22f1e13f-ff6c-4f65
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 1
6 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139116394-55fe12aa-ba49-49a5
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 2
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213911721-21d26da7-e1ef-4172
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 3
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139119419-da0cae72-dbe3-4314
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 4
4 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139119447-02c59a35-cee9-489c
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 5
7 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021123953270-17b3170f-caa8-42d1
2997 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221838902-c10f73cb-e1e6-4b88
501 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221840385-be23a0ce-619e-4bed
657 بازدید
امتیاز : 5.00 از 1 رای
202122184078-a4f76b7e-ae14-42e6
481 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221841239-2f6ed1c5-40c1-47ea
804 بازدید
امتیاز : 4.00 از 3 رای
2021221842378-f8608abb-c7bb-4c5b
546 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221842419-03200dc8-5162-469b
615 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221842631-af68f657-f5a6-4eb7
472 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221843414-d2b2c166-cc81-4289
520 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221843971-a5e0fcc3-9bbd-4aa5
506 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202137131177-06184008-9215-41f2
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)


ارائه آشنایی با قرارداد آتی نقره
146 بازدید
امتیاز : 4.00 از 1 رای
2021371421520-d3efe56e-6cca-4699
اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای ایران
1) معرفی ابزارهای مالی جدید در جهت توسعه بازارهای بورس کالای ایران 2) مدل تبدیل بورس کالای ایران به جایگاه مرجعیت قیمت گذاری کالاها (Commodities) در معاملات خرد و کلان (شامل الزامات، فرصت‌ ها، مزایا و موانع) 3) بررسی موانع ورود کالاهای قابل پذیرش در بورس کالای ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و معدنی، نفت و پتروشیمی) 4) نقش انبارها و قبض انبار در تجارت کالایی و طراحی الگوی مناسب در ایران 5) ارائه مدل‌های استفاده از ابزارهای بورس کالای ایران در تجارت کالایی ایران 6) بررسی ابزارها و روش‌های پوشش ریسک فعالان بورس کالای ایران 7) امکان‌سنجی انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کالا بر روی دارایی‌های جدید 8) امکان‌سنجی و ارائه مدل بازار مشتقه‌ی ارزی در ایران 9) تأثیر عوامل مختلف بر توسعه و عمق بازار قراردادهای آتی/اختیار معاملات/گواهی سپرده کالایی 10) آسیب‌شناسی مدل‌های تسویه و تحویل بورس کالای ایران و ارائه مدل‌های اصلاحی مبتنی بر تجارب سایر بورس‌های کالایی دنیا 11) راهکارهای افزایش آگاهی‌های عمومی در مورد فعالیت‌های بورس کالای ایران 12) الگوهای بهینه پوشش ریسک تجارت کالایی در اقتصاد ایران 13) ارائه مدل بهبود یافته تضمین معاملات در بورس کالای ایران 14) بررسی تطبیقی نظام انبارداری در بورس کالای ایران و بورس‌های مختلف جهان 15) امکان‌سنجی پیاده‌سازی ابزارهای تأمین مالی در بورس کالای ایران 16) راهبرد و مدل توسعه‌ی بازارهای کالایی در ایران 17) بررسی استراتژی‌های رونق معاملات گروه‌های مختلف کالایی در بورس کالای ایران 18) بررسی ابعاد و تبیین نقش بورس‌های کالایی در توسعه اقتصاد و تجارت کالایی کشور 19) مدل‌های بازارمحور تنظیم بازار کالاهای اساسی در ایران و حمایت از بخش کشاورزی 20) ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات حاکم بر بورس کالای ایران و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن‌ها 21) بررسی ریزساختارها (Microstructure) در بازارهای بورس کالای ایران 22) ارزیابی نقش بورس کالای ایران در توسعه اقتصاد ملی (در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی، فلزات و پتروشیمی) 23) ارائه مدل بهینه تعیین قیمت‌ پایه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران 24) نقش بورس کالای ایران در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید 25) بررسی تطبیقی ساز و کار نظارت بر بورس‌های کالایی در ایران و جهان 26) ترسیم محیط نهادی بورس کالای ایران (بررسی روابط متقابل شرکت بورس کالای ایران با سایر نهادها از جنبه‌های مختلف) 27) ارائه مدل نحوه شناسایی مشتریان خارجی در بورس کالای ایران با هدف عبور از تحریم‌ها 28) بررسی نقش معامله‌گران (Dealers) در بورس‌های کالایی منتخب دنیا و ارائه الگوی مناسب برای نقش‌آفرینی و تعریف آن‌ها در بورس کالای ایران 29) آینده‌پژوهی بازارهای بورس کالای ایران و ارائه راهکارهای سیاستی 30) بررسی تطبیقی فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های کارگزاری در کشور‌های مختلف و راهکارهای افزایش و بهبود خدمات کارگزاری در حوزه بورس کالای ایران 31) بررسی الگوها و شیوه نظارت بر انجام معاملات 32) الگوهای افزایش شفافیت و کارایی و کاهش هزینه‌ی مبادلات در تجارت کالایی در ایران 33) بررسی و امکان سنجی راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده محصولات کشاورزی منتخب 34) بررسی کارایی بازارهای بورس کالای ایران 35) بررسی ابعاد فقهی و حقوقی فرآیندهای اجرایی بورس کالای ایران 36) آثار تحولات کلان اقتصادی بر بازارهای بورس کالای ایران 37) ارائه مدل نقش‌آفرینی بورس کالای ایران در ساماندهی بازرگانی خارجی با تأکید بر نقش مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی 38) بررسی راهکارهای کسب درآمد از طریق انتشار اطلاعات در حوزه بورس کالای ایران 39) طراحی شبکه‌های توزیع محصولات و کالاهای استراتژیک و اساسی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت بورس کالای ایران 40) بررسی بازارهای بورس کالای ایران با رویکرد مالی رفتاری ( ادامه در فایل پیوست )

اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای ایران
121 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202137153532-2a969865-5b3b-4dca
نمونه فرم پروپوزال (پایان نامه)


نمونه فرم پروپوزال (پایان نامه)
62 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202137154107-6ef34194-b630-41fc
نمونه فرم پروپوزال (طرح پژوهشی)


نمونه فرم پروپوزال (طرح پژوهشی)
37 بازدید
امتیاز : 1.00 از 1 رای
2021381313833-9bd92d8e-b37f-4933
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2015
5 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021381313879-7642a617-2eaa-4244
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2014
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021381315422-f1762b1f-163b-4d0e
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2016
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021381316705-a138b3da-cf40-4886
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2018
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021381316885-44734469-1df3-44a8
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2017
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213813170-da72f362-3032-4302
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2019
13 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138811350-609e39c9-82bf-4816
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 6
6 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138811958-3b579521-f073-4fc4
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 5
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138812989-eddedf06-e2d4-4fdd
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 7
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138815202-a8104641-6d3d-4cf3
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 9
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138815207-a0cad75d-d3f9-4346
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 8
4 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138816532-fed9ab42-2b07-43f1
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 12
5 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138816629-ac4328dc-60a5-4048
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 10
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138816943-1423aac1-635f-47aa
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 11
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138817429-35c32a6d-5a46-41a3
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 13
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138818156-3019b19e-9991-43f8
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 14
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138818942-1d69809d-6219-47f6
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 15
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138819215-dd7240e1-8c5f-4b7c
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 16
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138819306-bff44f06-86d3-48e2
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 17
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138821759-9c88c279-cacd-428c
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 18
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138822708-bebf865d-5e96-4de5
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 20
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138822977-8d903351-ab77-4064
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 19
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138823930-d4f322e4-38a0-48ac
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 21
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213886518-52e3f5d8-36a7-4608
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 1
7 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213888402-15ba2dba-fdad-48b6
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 2
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213888666-626d66c5-be1f-4173
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 3
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021388978-99df00f3-e159-424d
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 4
5 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای