کتابخانه الکترونیک
جستجو بر اساس:
به ترتیب:
پوشه:
  • کتاب
  • مستندات آموزشی
  • حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
  • انتشارات
2021471251795-e45d2593-7c6e-44e2
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)

پیوند مطلب
فیلم آموزشی آشنایی با قرارداد آتی نقره
13 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202131784182-5eff1cdf-8594-4f9a
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 27
20 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021317843205-4132b62a-444f-46e2
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 22
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101349283-2b39bdb4-1177-4fee
مستندات آشنایی کلی با بورس کالای ایران

پیوند مطلب
موشن گرافیک آشنایی کلی با بورس کالای ایران
59 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101351122-02d4fb65-4843-42b8
مستندات بازار مالی (گواهی سپرده کالایی)

پیوند مطلب
فیلم آموزشی آشنایی با معاملات گواهی سپرده کالایی
37 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021310135561-a21f66a1-c9ec-46af
19 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101358874-ec8109f0-aab4-4849
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)

پیوند مطلب
انیمیشن آموزش آشنایی با انواع قرارداد اختیار معامله
19 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101410569-576af594-d065-4cc5
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)

پیوند مطلب
فیلم آموزشی آشنایی با معاملات قرارداد های آتی
30 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101412802-54ea15ad-bfcf-45b7
7 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213101420444-fdc49a82-844d-4b15
12 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021310144924-7eedd84b-7afe-4691
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)

پیوند مطلب
انیمیشن آموزش قیمت اعمال در قرارداد اختیار معامله
8 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021310146847-0a1f5225-4033-4e64
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)

پیوند مطلب
انیمیشن آموزش آشنایی با اختیار خرید در قرارداد اختیار معامله
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021310147134-2e372a5d-bef2-4e9e
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)

پیوند مطلب
انیمیشن آموزش آشنایی با اختیار فروش در قرارداد اختیار معامله
4 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271454427-376ddb62-f6c2-4998
20 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271455422-105c0f0e-5563-4eb4
مستندات معاملات اموال غیرمنقول


فرآیند خرید در معاملات اموال غیرمنقول
7 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271455793-75ad8b19-12c2-41be
مستندات معاملات اموال غیرمنقول


نحوه تکمیل فرم سفارش فروش
4 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271433326-5901cf6a-712a-4229
7 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202127143371-e089ee5b-a380-497a
7 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271612567-3f3c9054-8e4a-4f0c
7 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271613490-d4ec94ac-feff-4ca0
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202127169258-65179736-6d3f-4cff
6 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271344280-c249040f-2df8-428b
مستندات بازار مالی (گواهی سپرده کالایی)


بروشور آشنایی با معاملات گواهی سپرده کالایی
24 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20212713536-64a5cf98-3ffa-4293
26 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271410686-bc0aac6e-b0c2-4dfa
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)


بروشور آشنایی با معاملات قراردادهای آتی
42 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271340340-3b2fe6bc-fffd-4400
مستندات آشنایی کلی با بورس کالای ایران


ارائه آشنایی با بورس کالای ایران
41 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271417517-66dc100d-4906-4892
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)


بروشور آشنایی با معاملات قراردادهای اختیار معامله
31 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271427703-e8efc38a-e81d-4d03
مستندات بازار مالی (صندوق های سرمایه گذاری کالایی)


بروشور آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری کالایی
14 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391110327-e987e8fe-671a-4826
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 6
4 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139111122-b12ccbf8-25c8-4fa0
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 7
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391114479-5bc83de7-2347-4871
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 8
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391115252-4ea9a4a2-9c51-46ce
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 11
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391115900-f43669a1-878e-4a2b
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 10
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391116804-3b067f45-ae2f-4c01
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 12
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391117227-24c1a1ec-cc55-4f25
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دو ماهنامه شماره 13
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391118282-94b7eca9-06ca-4f87
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 9
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391118479-494c289b-63ec-4bb3
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 14
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391118764-6185f69f-ee4f-4b56
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 15
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391119702-718d459d-9329-4a42
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 16
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391120430-5e62eb1d-41b0-491e
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دو ماهنامه شماره 17
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391121908-9b472b73-509e-47fb
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 18
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391122146-b406cc63-507b-439c
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 20
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391122458-12973a72-bae9-4fbc
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 19
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391123469-84c2da53-9aaf-47b5
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 23
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139112355-f5ab3c61-4fe7-401b
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 22
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391123899-1ce388ea-49d4-4ea7
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 21
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391124225-57e446ca-1f36-4097
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 24
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391124429-05a26a95-fbe8-4bba
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 25
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021391125958-56c40b29-0537-460a
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 26
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139116149-22f1e13f-ff6c-4f65
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 1
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139116394-55fe12aa-ba49-49a5
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 2
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213911721-21d26da7-e1ef-4172
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 3
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139119419-da0cae72-dbe3-4314
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 4
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202139119447-02c59a35-cee9-489c
دوماهنامه فارسی بورس کالای ایران


دوماهنامه شماره 5
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271427813-31ff1674-679e-4c5d
مستندات بازار مالی (صندوق های سرمایه گذاری کالایی)


ارائه آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری کالایی
8 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271343186-44b505e2-ebc2-4a6e
مستندات بازار مالی (گواهی سپرده کالایی)


ارائه آشنایی با معاملات گواهی سپرده کالایی
27 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271417403-0fc0454a-e459-4efc
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله)


ارائه آشنایی با معاملات قراردادهای اختیار معامله
31 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021123953270-17b3170f-caa8-42d1
31 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221838902-c10f73cb-e1e6-4b88
6 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221840385-be23a0ce-619e-4bed
25 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202122184078-a4f76b7e-ae14-42e6
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221841239-2f6ed1c5-40c1-47ea
41 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221842378-f8608abb-c7bb-4c5b
5 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221842419-03200dc8-5162-469b
17 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221842631-af68f657-f5a6-4eb7
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221843414-d2b2c166-cc81-4289
5 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021221843971-a5e0fcc3-9bbd-4aa5
7 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202127130664-5a10cafd-66a2-4c75
23 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021271453366-2b164d47-1f79-48a5
9 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20212714994-e4988777-44fe-448e
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)


ارائه آشنایی با معاملات قراردادهای آتی
28 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202137131177-06184008-9215-41f2
مستندات بازار مشتقه (قراردادهای آتی)


ارائه آشنایی با قرارداد آتی نقره
20 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021371421520-d3efe56e-6cca-4699
اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای ایران
1) معرفی ابزارهای مالی جدید در جهت توسعه بازارهای بورس کالای ایران 2) مدل تبدیل بورس کالای ایران به جایگاه مرجعیت قیمت گذاری کالاها (Commodities) در معاملات خرد و کلان (شامل الزامات، فرصت‌ ها، مزایا و موانع) 3) بررسی موانع ورود کالاهای قابل پذیرش در بورس کالای ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و معدنی، نفت و پتروشیمی) 4) نقش انبارها و قبض انبار در تجارت کالایی و طراحی الگوی مناسب در ایران 5) ارائه مدل‌های استفاده از ابزارهای بورس کالای ایران در تجارت کالایی ایران 6) بررسی ابزارها و روش‌های پوشش ریسک فعالان بورس کالای ایران 7) امکان‌سنجی انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کالا بر روی دارایی‌های جدید 8) امکان‌سنجی و ارائه مدل بازار مشتقه‌ی ارزی در ایران 9) تأثیر عوامل مختلف بر توسعه و عمق بازار قراردادهای آتی/اختیار معاملات/گواهی سپرده کالایی 10) آسیب‌شناسی مدل‌های تسویه و تحویل بورس کالای ایران و ارائه مدل‌های اصلاحی مبتنی بر تجارب سایر بورس‌های کالایی دنیا 11) راهکارهای افزایش آگاهی‌های عمومی در مورد فعالیت‌های بورس کالای ایران 12) الگوهای بهینه پوشش ریسک تجارت کالایی در اقتصاد ایران 13) ارائه مدل بهبود یافته تضمین معاملات در بورس کالای ایران 14) بررسی تطبیقی نظام انبارداری در بورس کالای ایران و بورس‌های مختلف جهان 15) امکان‌سنجی پیاده‌سازی ابزارهای تأمین مالی در بورس کالای ایران 16) راهبرد و مدل توسعه‌ی بازارهای کالایی در ایران 17) بررسی استراتژی‌های رونق معاملات گروه‌های مختلف کالایی در بورس کالای ایران 18) بررسی ابعاد و تبیین نقش بورس‌های کالایی در توسعه اقتصاد و تجارت کالایی کشور 19) مدل‌های بازارمحور تنظیم بازار کالاهای اساسی در ایران و حمایت از بخش کشاورزی 20) ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات حاکم بر بورس کالای ایران و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن‌ها 21) بررسی ریزساختارها (Microstructure) در بازارهای بورس کالای ایران 22) ارزیابی نقش بورس کالای ایران در توسعه اقتصاد ملی (در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی، فلزات و پتروشیمی) 23) ارائه مدل بهینه تعیین قیمت‌ پایه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران 24) نقش بورس کالای ایران در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید 25) بررسی تطبیقی ساز و کار نظارت بر بورس‌های کالایی در ایران و جهان 26) ترسیم محیط نهادی بورس کالای ایران (بررسی روابط متقابل شرکت بورس کالای ایران با سایر نهادها از جنبه‌های مختلف) 27) ارائه مدل نحوه شناسایی مشتریان خارجی در بورس کالای ایران با هدف عبور از تحریم‌ها 28) بررسی نقش معامله‌گران (Dealers) در بورس‌های کالایی منتخب دنیا و ارائه الگوی مناسب برای نقش‌آفرینی و تعریف آن‌ها در بورس کالای ایران 29) آینده‌پژوهی بازارهای بورس کالای ایران و ارائه راهکارهای سیاستی 30) بررسی تطبیقی فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های کارگزاری در کشور‌های مختلف و راهکارهای افزایش و بهبود خدمات کارگزاری در حوزه بورس کالای ایران 31) بررسی الگوها و شیوه نظارت بر انجام معاملات 32) الگوهای افزایش شفافیت و کارایی و کاهش هزینه‌ی مبادلات در تجارت کالایی در ایران 33) بررسی و امکان سنجی راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده محصولات کشاورزی منتخب 34) بررسی کارایی بازارهای بورس کالای ایران 35) بررسی ابعاد فقهی و حقوقی فرآیندهای اجرایی بورس کالای ایران 36) آثار تحولات کلان اقتصادی بر بازارهای بورس کالای ایران 37) ارائه مدل نقش‌آفرینی بورس کالای ایران در ساماندهی بازرگانی خارجی با تأکید بر نقش مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی 38) بررسی راهکارهای کسب درآمد از طریق انتشار اطلاعات در حوزه بورس کالای ایران 39) طراحی شبکه‌های توزیع محصولات و کالاهای استراتژیک و اساسی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت بورس کالای ایران 40) بررسی بازارهای بورس کالای ایران با رویکرد مالی رفتاری ( ادامه در فایل پیوست )

اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای ایران
10 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202137153532-2a969865-5b3b-4dca
نمونه فرم پروپوزال (پایان نامه)


نمونه فرم پروپوزال (پایان نامه)
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202137154107-6ef34194-b630-41fc
نمونه فرم پروپوزال (طرح پژوهشی)


نمونه فرم پروپوزال (طرح پژوهشی)
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021381313833-9bd92d8e-b37f-4933
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2015
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021381313879-7642a617-2eaa-4244
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2014
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021381315422-f1762b1f-163b-4d0e
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2016
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021381316705-a138b3da-cf40-4886
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2018
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021381316885-44734469-1df3-44a8
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2017
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213813170-da72f362-3032-4302
سالنامه های انگیسی بورس کالای ایران


سالنامه انگلیسی سال 2019
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138811350-609e39c9-82bf-4816
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 6
4 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138811958-3b579521-f073-4fc4
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 5
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138812989-eddedf06-e2d4-4fdd
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 7
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138815202-a8104641-6d3d-4cf3
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 9
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138815207-a0cad75d-d3f9-4346
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 8
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138816532-fed9ab42-2b07-43f1
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 12
3 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138816629-ac4328dc-60a5-4048
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 10
1 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138816943-1423aac1-635f-47aa
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 11
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138817429-35c32a6d-5a46-41a3
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 13
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138818156-3019b19e-9991-43f8
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 14
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138818942-1d69809d-6219-47f6
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 15
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138819215-dd7240e1-8c5f-4b7c
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 16
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138819306-bff44f06-86d3-48e2
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 17
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138821759-9c88c279-cacd-428c
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 18
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138822708-bebf865d-5e96-4de5
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 20
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138822977-8d903351-ab77-4064
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 19
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
202138823930-d4f322e4-38a0-48ac
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 21
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213886518-52e3f5d8-36a7-4608
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 1
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213888402-15ba2dba-fdad-48b6
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 2
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
20213888666-626d66c5-be1f-4173
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 3
2 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای
2021388978-99df00f3-e159-424d
فصلنامه های انگلیسی بورس کالای ایران


فصلنامه انگلیسی شماره 4
0 بازدید
امتیاز : 0.00 از 0 رای