معرفی آموزش شرکت بورس کالای ایران

مقدمه 

اداره آموزش و ترویج شرکت بورس کالای ایران، آموزش تمامی فعالان و ذینفعان شرکت بورس کالای ایران و توسعه کمی و کیفی آموزش‌های مختلف و  فراهم آوردن زمینه‌های لازم در راستای فرهنگ‌سازی، ترویج  و توسعه آموزش را به عنوان رسالت خویش می‌داند. ارائه آموزش‌های با کیفیت و جامع  برای تمامی فعالان و ذینفعان شرکت بورس کالای ایران و همچنین توسعه طرح‌های پژوهشی نیازمند برنامه‌ریزی صحیح، دقیق و کامل می‌باشد. تدوین برنامه استراتژیک آموزشی و پژوهشی شرکت پیش‌نیاز ضروری و غیر قابل تردید برای نیل به این هدف ارزشمند می‌باشد، که اداره آموزش و ترویج شرایط را برای این منظور مهیا کرده است. شناخت ضرورت‌ها و نيازهاي آموزشی ذینفعان و برنامه‌ريزي براي پاسخگويي به آنها اساس برنامه استراتژيك اداره آموزش و ترویج  را تشكيل مي‌دهد. تعيين اهداف روشن، مشخص كردن اولويت‌ها،‌ هماهنگي و همسو نمودن جهت‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي آموزشی و پژوهشی، فعال شدن بجاي منفعل بودن و ...  از مزیت‌هایی است كه از برنامه‌ريزي استراتژيك و تلاش در جهت اجراي برنامه‌هاي مشخص شده حاصل مي‌شود.
تنوع و گستردگي فعاليت‌ها و خدمات آموزشی- پژوهشی شرکت بورس کالای ایران، طراحی و تدوين برنامه استراتژیک آموزشی و پژوهشی و همچنین  تلاش برای رسیدن به آن‌ها را ضروری ساخته است. به همین منظور و با توجه به اینکه ادارۀ آموزش و ترویج، وظیفه‌ی طراحی، برنامه‌ريزي، اجرا، ارزشیابی و نظارت بر خدمات آموزشی به کلیه فعالان و ذینفعان شرکت بورس کالای ایران و همچنین برنامه‌ریزی طرح‌های پژوهشی را بر عهده دارد از طریق برنامه‌ریزی های انجام شده و همچنین با عنایت به سیاست‌های  بورس کالای ایران اقدام به تدوین استراتژی های آموزشی و پژوهشی نموده است که در ادامه شرح داده می شود.


مأموریت

آموزش تمامی فعالان و ذینفعان شرکت بورس کالای ایران و توسعه کمی و کیفی آموزش‌های مختلف و  فراهم آوردن زمینه‌های لازم در راستای ترویج  و توسعه آموزش و پژوهش.

 

ارزش‌ها

مخاطبین خدمات آموزشی و پژوهشی ادارۀ آموزش و ترویج شرکت بورس کالای ایران، تمامی ذینفعان و فعالان بازار و همچنین پژوهشگران بورس کالای ایران می‌باشند، هدف نهايي ما جلب رضايت تمامی آن‌ها  و كمك به توسعه همه‌جانبه و پايدار خدمات آموزشی و پژوهشی  است. براي تأمين اين هدف، اداره آموزش و ترویج خود را نسبت به همه مخاطبان بويژه ذینفعان، فعالان و پژوهشگران بورس کالای ایران متعهد مي‌داند به :

  • پاسخگویی به نیازهای آموزشی تمامی ذینفعان و فعالان بازار
  • حفظ احترام، رعايت جايگاه، جلب رضايت تمامی ذینفعان و فعالان بازار
  • دستيابي به بهترين نتايج و افزايش بهره‌وري با كمترين هزينه
  • ارائه آموزش‌های مداوم جهت حفظ و بروزرسانی دانش و مهارت‌های كسب شده

 

راهبردها

  • ایجاد بستر مناسب به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی برای ذینفعان و فعالان بورس کالای ایران
  • توسعه و گسترش محتوا و مستندات آموزشی و ترویجی
  • افزایش مشارکت در مجامع علمی و تخصصی
  • توسعه پژوهش‌هاي بنیادی و کاربردي در رابطه با موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت بورس کالا
  • همکاری مشترک با سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش علمی و پژوهشی
  • راه اندازی و به کارگیری سیستم آموزش از راه دور