برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-353
آشنایی با قرارداد آتی صندوق طلا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/01. - ساعت 13:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/01
تا 00/04/01
رایگان
1شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-354
آشنایی با قرارداد آتی صندوق طلا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/02 - ساعت 13:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/02
تا 00/04/02
رایگان
48شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-355
آشنایی با قرارداد آتی صندوق طلا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/05 - ساعت 13:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/05
تا 00/04/05
رایگان
89شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-356
آشنایی با قرارداد آتی صندوق طلا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/06 - ساعت 13:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/06
تا 00/04/06
رایگان
81شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-351
آشنایی با انواع روش های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/13 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/04/13
تا 00/04/13
رایگان
57شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵ ردیف