برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-386
آشنایی با نحوه انجام معاملات در تالارها و انواع روشهای حراج
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/08 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/08
تا 00/08/08
رایگان
-1شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-387
آشنایی با نحوه انجام معاملات در تالارها و انواع روشهای حراج
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/09 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
4 ساعت
از 00/08/09
تا 00/08/09
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-339
آشنایی با نحوه تسویه معاملات در بورس کالای ایران و نحوه کاربری سامانه‌های مربوطه
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/15 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/15
تا 00/08/15
رایگان
-1شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-340
آشنایی با نحوه تسویه معاملات در بورس کالای ایران و نحوه کاربری سامانه‌های مربوطه
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/16 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/16
تا 00/08/16
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-341
آشنایی با جنبه‌های حقوقی تسویه معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/22 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/22
تا 00/08/22
رایگان
-2شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-342
آشنایی با جنبه‌های حقوقی تسویه معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/23 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/23
تا 00/08/23
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-344
آشنایی با گواهی سپرده کالایی و فرآیندهای مربوط به آن
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/29 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/29
تا 00/08/29
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-345
آشنایی با گواهی سپرده کالایی و فرآیندهای مربوط به آن
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/30 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/30
تا 00/08/30
رایگان
-1شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-343
آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی قرارداد اختیار معامله
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/09/06 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/09/06
تا 00/09/06
رایگان
-1شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-385
آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی قرارداد اختیار معامله
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/09/07 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/09/07
تا 00/09/07
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
۱ تا ۱۰ از ۱۴ ردیف