برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-352
آزمون معامله گری ابزار مشتقه
ویژه اعطای مجوز کارگزاران - 1400/04/05 - ساعت 11:00
1 ساعت
از 00/04/05
تا 00/04/05
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
۱ ردیف