برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-318
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/04/07 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/07
تا 00/04/07
رایگان
10شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-319
آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/04/08 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/08
تا 00/04/08
رایگان
31شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-320
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/04/14 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/14
تا 00/04/14
رایگان
39شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-321
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
عمومی - 1400/04/15 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/15
تا 00/04/15
رایگان
23شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-322
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای آتی)
عمومی - 1400/04/21 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/21
تا 00/04/21
رایگان
19شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-323
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای اختیار معامله)
عمومی - 1400/04/22 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/22
تا 00/04/22
رایگان
32شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶ ردیف