برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-401
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/08/10 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/10
تا 00/08/10
رایگان
112شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-402
آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/08/11 - ساعت 14:00 -(آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/11
تا 00/08/11
رایگان
124شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-403
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/08/17 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/17
تا 00/08/17
رایگان
137شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-404
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی)
عمومی - 1400/08/18 - ساعت 14:00 -(آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/18
تا 00/08/18
رایگان
131شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-405
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای آتی)
عمومی - 1400/08/24 - ساعت 14:00-(آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/24
تا 00/08/24
رایگان
107شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-406
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای اختیار معامله)
عمومی - 1400/08/25 - ساعت 14:00-(آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/25
تا 00/08/25
رایگان
105شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶ ردیف