برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-386
آشنایی با نحوه انجام معاملات در تالارها و انواع روشهای حراج
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/08 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/08
تا 00/08/08
رایگان
-1شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-387
آشنایی با نحوه انجام معاملات در تالارها و انواع روشهای حراج
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/09 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
4 ساعت
از 00/08/09
تا 00/08/09
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-401
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/08/10 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/10
تا 00/08/10
رایگان
112شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-402
آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/08/11 - ساعت 14:00 -(آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/11
تا 00/08/11
رایگان
124شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-339
آشنایی با نحوه تسویه معاملات در بورس کالای ایران و نحوه کاربری سامانه‌های مربوطه
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/15 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/15
تا 00/08/15
رایگان
-1شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-340
آشنایی با نحوه تسویه معاملات در بورس کالای ایران و نحوه کاربری سامانه‌های مربوطه
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/16 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/16
تا 00/08/16
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-403
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/08/17 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/17
تا 00/08/17
رایگان
137شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-404
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی)
عمومی - 1400/08/18 - ساعت 14:00 -(آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/18
تا 00/08/18
رایگان
131شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-341
آشنایی با جنبه‌های حقوقی تسویه معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/22 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/22
تا 00/08/22
رایگان
-2شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-342
آشنایی با جنبه‌های حقوقی تسویه معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
تخصصی ویژه کارگزاران - 1400/08/23 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/08/23
تا 00/08/23
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
۱ تا ۱۰ از ۲۰ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
 
آزمون معامله گری ابزار مشتقه
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی)
آشنایی با نحوه انجام معاملات قراردادهای آتی نقره در بورس کالای ایران
آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای اختیار معامله)
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای آتی)
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی)
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
آشنایی با نحوه انجام معاملات در بورس کالای ایران
۱ تا ۱۰ از ۳۱ ردیف