برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-353
آشنایی با قرارداد آتی صندوق طلا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/01. - ساعت 13:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/01
تا 00/04/01
رایگان
2شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-354
آشنایی با قرارداد آتی صندوق طلا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/02 - ساعت 13:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/02
تا 00/04/02
رایگان
48شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-355
آشنایی با قرارداد آتی صندوق طلا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/05 - ساعت 13:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/05
تا 00/04/05
رایگان
89شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-352
آزمون معامله گری ابزار مشتقه
ویژه اعطای مجوز کارگزاران - 1400/04/05 - ساعت 11:00
1 ساعت
از 00/04/05
تا 00/04/05
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-356
آشنایی با قرارداد آتی صندوق طلا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/06 - ساعت 13:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/06
تا 00/04/06
رایگان
81شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-318
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/04/07 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/07
تا 00/04/07
رایگان
تکمیل ظرفیتشرکت بورس کالای ایران
B1-00-319
آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/04/08 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/08
تا 00/04/08
رایگان
31شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-351
آشنایی با انواع روش های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
موردی - 1400/04/13 - ساعت 14:00
3 ساعت
از 00/04/13
تا 00/04/13
رایگان
57شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-320
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
عمومی - 1400/04/14 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/14
تا 00/04/14
رایگان
43شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
B1-00-321
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
عمومی - 1400/04/15 - ساعت 14:00 - (آنلاین)
3 ساعت
از 00/04/15
تا 00/04/15
رایگان
25شرکت بورس کالای ایران ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۲ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
 
آزمون معامله گری ابزار مشتقه
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
آشنایی با نحوه انجام معاملات قراردادهای آتی نقره در بورس کالای ایران
آشنایی با نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
آشنایی با معاملات اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای اختیار معامله)
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران (قراردادهای آتی)
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار مالی بورس کالای ایران (سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی)
آشنایی با ساز و کار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران
آشنایی با نحوه انجام معاملات در بورس کالای ایران
۱ تا ۱۰ از ۳۱ ردیف